O modlitbovej reťazi

„Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!" (Ef 6,18).

Srdečne Vás vítame na stránke modlitbovej reťaze za VOĽBY 2020 a pozývame Vás k modlitbe. Veríme, že vďaka nepretržitým príhovorom môžeme priniesť mnoho Božieho požehnania a zmenu do našej vlasti.

Ako sa modliť?

Rôznym spôsobom - vlastnými slovami alebo inou modlitbou, v jazykoch, chválami, čítaním Biblie, tichom, pôstom, pokáním, svätou omšou, ... Dovoľte Duchu Svätému aby Vás viedol, a mohli ste prijať úžitok z času stráveného na modlitbe. Môžete sa rozhodnúť pre sposob modlitby, ktorý je Vám blízky.

Pri prihlásení si tiež môžete zvoliť, či chcete, aby Vám pred začiatkom Vašej modlitby prišla na email upomienka.

Úmysly modlitbovej reťaze

Pokánie - Na príklade proroka Daniela (9. Kap. hlavne verše 18-19) Ak sme opovrhovali politikmi
Prosba - Podľa vzoru apoštola Pavla, za Bohabojných politikov (1.Tim.2:1-4)
Vďaka - Ďakujme Bohu za viditeľné zmeny a konanie v politike a spoločnosti za posledný rok
Chvála - Vo viere ďakujme a chváľme Pána za prorocké veci, čo ešte so Slovenskom urobí...

Nech Vám Pán žehná!

Ako modlitbová reťaz funguje

Ak sa chcete pripojiť k modlitbe, zaregistrujte sa vpravo hore. Po prihlásení sa môžete zapísať kliknutím na ktorýkoľvek čas.
Úmysly modlitieb sú vždy zverejnené na úvodnej strane vľavo dole.
Časy modlitieb sú v 30 minútových intervaloch.
Vaše prihlásenie a určenie času znamená, že sa zaviažete k modlitbe v daný deň a čas na určený úmysel.

Ak chcete, aby Vás systém prihlasoval opakovane na Vami zvolený deň a čas modlitby, využite v nastaveniach možnosť "Automatické prihlásenie na čas modlitby".